Onderstaande tarieven gelden in het algemeen voor degenen die niet verzekerd zijn of verzekerd zijn bij een maatschappij waar de apotheek geen contract mee heeft gesloten. Onderstaande lijst betreft de tarieven van 2015. De tarieven bij verschillende zorgverzekeraars kunnen enigszins verschillen van elkaar vanwege de contractuele afspraken met de desbetreffende zorgverzekeraar.

Wilt u meer informatie over de opbouw van de medicatiekosten op uw zorgnota? Lees dan ons bericht ‘Eerste uitgifte van medicijnen en de omschrijving van de kosten op uw nota eigen risico’ of voor wat uitgebreider uitleg in het online artikel “Medicijnprijzen en vergoedingen. Hoe zit het nu?”

Gewone vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag
€ 6,01

Gewone vervolguitgifte, bereiding, werkdag
€ 18,02

Gewone vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag
€ 96,13

Week vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag
€ 3,31

Week vervolguitgifte, bereiding, werkdag
€ 15,32

Week vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag
€ 93,43

Gewone eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag
€ 12,01

Gewone eerste uitgifte, bereiding, werkdag
€ 24,03

Gewone eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag
€ 102,14

Week eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag
€ 9,31

Week eerste uitgifte, bereiding, werkdag
€ 21,33

Week eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag
€ 99,44

Gewone vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed
€ 18,02

Gewone vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed
€ 30,04

Gewone vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed
€ 108,15

Week vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed
€ 15,32

Week vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed
€ 27,34

Week vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed
€ 105,45

Gewone eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed
€ 24,03

Gewone eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed
€ 36,04

Gewone eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed
€ 114,16

Week eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed
€ 21,33

Week eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed
€ 33,34

Week eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed
€ 111,46

Gewone vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag, toeslag thuis
€ 6,01

Gewone vervolguitgifte, bereiding, werkdag, toeslag thuis
€ 24,03

Gewone vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, toeslag thuis
€ 96,13

Week vervolguitgifte, geen bereiding, werkdag, toeslag thuis
€ 3,31

Week vervolguitgifte, bereiding, werkdag, toeslag thuis
€ 15,32

Week vervolguitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, toeslag thuis
€ 93,43

Gewone eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag, toeslag thuis
€ 12,01

Gewone eerste uitgifte, bereiding, werkdag, toeslag thuis
€ 24,03

Gewone eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, toeslag thuis
€ 102,14

Week eerste uitgifte, geen bereiding, werkdag, toeslag thuis
€ 3,31

Week eerste uitgifte, bereiding, werkdag, toeslag thuis
€ 21,33

Week eerste uitgifte, bijzondere bereiding, werkdag, toeslag thuis
€ 99,44

Gewone vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, toeslag thuis
€ 18,02

Gewone vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed, toeslag thuis
€ 30,04

Gewone vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed, toeslag thuis
€ 108,15

Week vervolguitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, toeslag thuis
€ 3,31

Week vervolguitgifte, bereiding, ANZ-spoed, toeslag thuis
€ 15,32

Week vervolguitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed, toeslag thuis
€ 27,34

Gewone eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, toeslag thuis
€ 18,02

Gewone eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed, toeslag thuis
€ 36,04

Gewone eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed, toeslag thuis
€ 114,16

Week eerste uitgifte, geen bereiding, ANZ-spoed, toeslag thuis
€ 21,33

Week eerste uitgifte, bereiding, ANZ-spoed, toeslag thuis
€ 33,34

Week eerste uitgifte, bijzondere bereiding, ANZ-spoed, toeslag thuis
€ 111,46