Bent u tevreden: vertel het door! Heeft u een klacht: vertel het ons!

Wat kunt u doen met uw klacht?

Ons apotheekteam zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u over bepaalde zaken minder tevreden bent. Zowel de apotheker als de KNMP (de beroepsorganisatie van apothekers in Nederland) zijn u graag behulpzaam bij het oplossen van uw probleem.

Bespreek het probleem met uw apotheker

Probeer eerst het probleem met een van de apothekers te bespreken. Dat kan ook als u een klacht over een medewerker van de apotheek gaat. Als de apotheker niet weet dat u ontevreden bent, kan hij/zij ook niet proberen om de klacht op te lossen. U kunt uw klacht persoonlijk, telefonisch of per email aan ons melden.

Klik op contact voor de contactgegevens.

Komt u er samen met de apotheker er niet uit, dan kunt u hieronder lezen wat u vervolgens kunt doen.

Zorgverzekeraar aanspreekpunt voor zorgnota en zorgkosten

Uw zorgverzekeraar is het aanspreekpunt wanneer u vragen of klachten heeft over de zorgnota die u van uw zorgverzekeraar hebt ontvangen. Dat geldt ook voor vragen of klachten over de kosten voor de farmaceutische zorg. U vindt de contactgegevens van uw zorgverzekeraar op uw zorgnota en/of op uw polisblad.

Vragen over uw medicijn kunt u stellen aan uw apotheker of apothekersassistent(e).

U kunt uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris voor bemiddeling

De bemiddelaar is onpartijdig en zoekt samen met u naar een oplossing voor uw probleem. Alles wat u aan deze persoon vertelt is vertrouwelijk. Als de bemiddeling naar uw idee niet voldoende resultaat oplevert, kunt u besluiten uw klacht in te dienen bij de Geschillencommissie.

Beoordeling door de Geschillencommissie Openbare Apotheek

Is de bemiddeling niet geslaagd? Misschien wilt u een uitspraak over uw klacht. Bijvoorbeeld om te horen of uw klacht terecht is, of omdat u wilt dat er een advies aan de apotheker wordt uitgebracht om herhaling te voorkomen. U kunt uw klacht dan laten behandelen door de Geschillencommissie Openbare Apotheken. Deze Geschillencommissie is onpartijdig en valt onder de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). De commissie bestaat uit een voorzitter (jurist), leden namens de Patiëntenfederatie Nederland (NPCF), leden namens de apothekers (KNMP) en een ondersteunende secretaris.

Zowel de Geschillencommissie Openbare Apotheken als de klachtenfunctionaris gaan zorgvuldig met uw privacy om.

Advies en ondersteuning van de regionale adviespunten van Zorgbelang

De regionale adviespunten van Zorgbelang kunnen informatie geven over uw rechten als patiënt en u adviseren over wat u met uw klacht kunt doen. Ook kunt u hulp krijgen bij het schrijven van een brief of ondersteuning bij een gesprek met de apotheker.

Wacht u niet te lang met het indienen van een klacht. Hoe langer u wacht, hoe lastiger het wordt om precies te achterhalen wat er is gebeurd.

Folder

In de folder “Klachten over uw apotheek” kunt u meer lezen over dit onderwerp.

BELANGRIJKE CONTACTGEGEVENS

KNMP
Postbus 30460, 2500 GL Den Haag
telefoon: 070 – 373 73 73

Klachtenfunctionaris en bemiddeling
telefoon: 06 – 22 92 1649, e-mail: [email protected]

Geschillencommissie Openbare Apotheken
Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven
telefoon: 088 – 022 91 81, email: [email protected] , website: www.skge.nl

Regionale adviespunten Zorgbelang
telefoon: 0900 -243 70 70, website: adviespuntzorgbelang.nl

NPCF
Postbus 1539, 3500 Utrecht
telefoon: 030 – 297 03 03