Bewaren van medicijnen

Medicijnen die u goed bewaart, bederven minder snel en gaan zodoende langer mee. Deze folder vult de informatie aan die u op het etiket, in de bijsluiter of in de medicijninformatie kunt vinden. Heeft u nog specifieke vragen over het bewaren van medicijnen tijdens uw vakantie, vraag dan uw apotheker om advies.

Hoe bewaren

Hoe bewaren in huis
Bewaar medicijnen in huis zo veel mogelijk op één plaats. Dit heeft als voordeel dat u een goed overzicht heeft van wat er in huis is, dat u niets onnodig hoeft aan te schaffen en dat er geen oude medicijnen her en der blijven liggen.

Kamertemperatuur
De meeste medicijnen kunt u bewaren bij kamertemperatuur (niet warmer dan 25 °C). Bij voorkeur in een droge ruimte, bijvoorbeeld in een medicijnkastje in de slaapkamer. U kunt ervan uitgaan dat u een medicijn bij kamertemperatuur mag bewaren als er geen bewaaradvies op het etiket staat. Bewaar de medicijnen niet in de badkamer. De badkamer is namelijk meestal vochtig.

In de koelkast
Sommige medicijnen moeten in de koelkast worden bewaard (niet in het vriesvak!). Maar ook in de koelkast is het niet overal even koud. Achterin de koelkast is het bijvoorbeeld kouder dan vooraan. U kunt het medicijn dan ook beter achterin de koelkast bewaren, maar pas dan op dat het niet aan de achterwand vastgevroren zit. Als de koelkast een vriesvak heeft, is de plank onder dit vriesvak de koudste en dus de beste plaats. Bij een koelkast zonder vriesvak is de plank boven de groentelade het koudst.

Zorg ervoor dat kinderen niet bij medicijnen kunnen komen, bijvoorbeeld door ze in een doos te stoppen die kinderen niet gemakkelijk kunnen openmaken.

Verwarm een medicijn dat u in de koelkast bewaart, ongeveer 5 minuten in uw hand voor u het gebruikt. Het indruppelen van oogdruppels, oordruppels of het inbrengen van een klysma bijvoorbeeld, is dan een stuk minder vervelend.

Kinderen in huis
Waar u de medicijnen in huis ook bewaart, zorg er in elk geval voor dat kinderen er niet bij kunnen. Wanneer een kind van medicijnen ‘snoept’, bijvoorbeeld van harttabletjes of pijnstillers uit oma’s tas, kan het ernstig ziek worden. Waarschuw in zo’n geval direct uw huisarts en vertel hem wat het kind heeft ingeslikt. De naam van het medicijn kunt u altijd vinden op het etiket.

Raak niet in paniek en probeer niet om het kind zelf te behandelen. Is uw huisarts of een andere huisarts onbereikbaar, bel dan naar de dichtstbijzijnde Eerste-hulpafdeling van een ziekenhuis of naar de apotheek. Vertel precies wat er is gebeurd en zorg ervoor dat u het doosje of flesje waar het medicijn in zat, bij de hand heeft.

Hoe bewaren onderweg en op vakantie

Onderweg
Wanneer u medicijnen ophaalt bij de apotheek, kan het onderweg tussen de apotheek en (de kast in) uw huis warm zijn. Zorg ervoor dat de medicijnen zo kort mogelijk in de warmte zijn, Dus als u meerdere inkopen moet doen, ga dan als laatste naar de apotheek en daarna direct naar huis.

Soms zult u medicijnen overdag moeten meenemen. Draag ze dan niet direct op het lichaam, bijvoorbeeld in een broekzak, dat is te warm. Stop uw medicijnen in een handtas of in de zak van een colbert. Laat medicijnen ook niet in een warme auto liggen.

Op vakantie
Gaat u op vakantie naar een warm land en moet u uw medicijnen meenemen, bedenk dan eerst of u uw medicijn daar op dezelfde manier kunt bewaren als thuis. Is dat het geval, dan kunt u ze zonder probleem meenemen. Let erop dat u medicijnen die in de koelkast moeten worden bewaard, op reis ook koel bewaart. Kunt u uw medicijnen op vakantie niet op dezelfde manier als thuis bewaren, vraag dan uw apotheker om advies.

Hoe lang

Beperkte houdbaarheid
Hoe lang u een medicijn kunt bewaren, hangt af van de samenstelling van het medicijn en van hoe u het gebruikt en bewaart.

Sommige medicijnen zijn kort houdbaar doordat de werkzame stof verloren gaat. U kunt hier niets aan doen. Medicijnen waar water in zit, zoals oogdruppels en dranken, bederven het snelst. Dit komt doordat bacteriën en schimmels in een vochtige omgeving goed kunnen groeien. Deze bacteriën en schimmels kunnen van uw handen of uw lichaam en ook wel vanuit de lucht in het medicijn terechtkomen. Daarom zijn vooral oog-, neus- en oordruppels, dranken en vloeistoffen voor gebruik op de huid beperkt houdbaar.

Aan medicijnen met water worden meestal stoffen toegevoegd die de groei van bacteriën en schimmels moeten remmen. We noemen deze stoffen conserveermiddelen. Maar conserveermiddelen kunnen het bederven van aangebroken verpakkingen niet helemaal tegengaan.

Let er daarom op dat u:

 • zorgvuldig omgaat met het medicijn en na gebruik de verpakking goed sluit;
 • maatbekertjes, pipetjes en spatels na gebruik met water en een tissue schoon en droog maakt;
 • het medicijn bewaart volgens de aanwijzingen in de bijsluiter of volgens de informatie op het etiket.

Bewaartermijn na aanbreken
In het volgende overzicht kunt u voor een aantal medicijnen vinden hoe lang u ze maximaal kunt bewaren wanneer u de verpakking heeft aangebroken. Advies over de bewaartermijn van medicijnen die hier niet worden genoemd, kunt u krijgen bij uw apotheek.

De bewaartermijn die hier wordt genoemd of die op het etiket staat, geldt alleen als u het medicijn bewaart volgens de aanwijzingen in de bijsluiter.

De in de onderstaande lijst gegeven bewaartermijnen zijn algemene richtlijnen. De bewaartermijn na aanbreken die op het etiket of op de verpakking staat, wijkt soms af van de bewaartermijn die in deze folder wordt genoemd. U moet altijd de bewaartermijn die op het etiket of op de verpakking staat aanhouden. U kunt eventueel op de verpakking noteren wanneer u deze heeft geopend.

Overzicht bewaartermijnen van verschillende medicijnen na aanbreken

MedicijnBewaartermijn na aanbreken (max.)
Tablet2 jaar
Capsule1 jaar
Poeders1 jaar
Drank 6 maanden
Druppelvloeistof 6 maanden
Stoomvloeistof 3 maanden
Neusdruppels 3 maanden
Neusspray 3 maanden
Oogdruppels 1 maand
Oogzalf 1 maand
Oogwassing 1 maand
Oordruppels 6 maanden
Zalf in tube 1 jaar
Zalf in pot (met spatel) 6 maanden
Crème in tube 1 jaar
Crème in pot (met spatel) 3 maanden
Pasta in pot (met spatel) 6 maanden
Strooipoeder1 jaar
Huidgel in tube3 maanden
Vloeistof voor gebruik op de huid 6 maanden
Zetpil in strip 1 jaar

Onaangebroken verpakkingen
De houdbaarheid van een medicijn in een onaangebroken verpakking moet door de fabrikant worden vermeld. Meestal gebeurt dit door een datumcode, bijvoorbeeld op een strip of in de vouw van een tube. Deze uiterste gebruiksdatum kan op een aantal manieren op de verpakking worden vermeld. Er kan staan:

 • “uiterste gebruiksdatum …”
 • “houdbaar tot …”
 • “niet te gebruiken na …”
 • “exp. dat. …”

De uiterste gebruiksdatum is de dag waarop u het medicijn voor het laatst kunt gebruiken. Dit betekent dus niet dat u het tot die datum moet gebruiken.

Antibiotica
Medicijnen die worden gebruikt tegen een infectie (antibiotica) schrijft uw arts als kuur voor. U moet zo’n kuur helemaal afmaken om te voorkomen dat de klachten terugkeren. Als de kuur af is, zal het medicijn vrijwel altijd op zijn.

Zou u tóch wat over hebben, bijvoorbeeld doordat meer is afgeleverd dan u nodig heeft voor een kuur, dan is het restant niet genoeg voor een nieuwe kuur. Lever het restant in bij uw apotheek, zodat het kan worden vernietigd.

Belangrijk

 • Gebruik een medicijn niet meer als de uiterste gebruiksdatum is verstreken
 • Haal op tijd een nieuw recept bij uw arts als de kwaal nog niet over is.
 • Bewaar medicijnen in de verpakking die u meekrijgt in de apotheek.
 • Bewaar medicijnen altijd buiten het bereik van kinderen.
 • Laat de aan u voorgeschreven medicijnen nooit door een ander gebruiken.
 • Gebruik een medicijn niet meer als het tijdens het gebruik van uiterlijk verandert: bijvoorbeeld als het verkleurt, troebel wordt of ‘vlokkig’. Vraag in zo’n geval advies aan uw apotheek.
 • Ruim regelmatig uw huis- en reisapotheek op.
 • Stop medicijnen niet zo maar in de vuilnisbak. Ze kunnen dan in handen van kinderen terechtkomen.
 • Spoel ze ook niet door de wc. U kunt oude medicijnen die moeten worden vernietigd altijd terugbrengen naar uw apotheek of inleveren bij het chemodepot van de gemeente.
 • Lege glazen verpakkingen kunt u in de glasbak doen.
 • Doe gebruikte spuiten en naalden in een naaldencontainer en lever die in bij uw apotheek of bij chemodepot van de gemeente.
 • Vraag bij twijfel over de kwaliteit of de houdbaarheid van een medicijn altijd om advies in uw apotheek.

Vraag over uw medicijnen? www.apotheek.nl

Herzien april 2011.