Heeft u een klacht over uw apotheek?

Als u naar de apotheek gaat, wilt u graag goede zorg ontvangen. Gelukkig zijn de meeste mensen tevreden over hun apotheek.

Bent u over bepaalde zaken minder tevreden? Daar kunt u iets mee doen. De apotheker en de apothekersorganisatie KNMP helpen u graag bij het oplossen van uw probleem.

Let op:

Heeft u klachten over de rekening? Of over de kosten van de apotheekzorg? Dan hoort uw vraag thuis bij uw zorgverzekeraar. U vindt de contactgegevens op uw rekening of op uw polisblad.

Heeft u vragen over uw medicijnen? Die kunt u stellen aan uw apotheker of de apothekersassistente.

Wat kunt u doen met uw klacht?

 1. Bespreek de klacht met uw apotheker
  Probeer eerst het probleem te bespreken met uw apotheker. Dit kan ook als u een klacht heeft over een medewerker van de apotheek. Als de apotheker niet weet dat u ontevreden bent, kan hij de klacht niet oplossen.
 2. Klachtenfunctionaris
  Klachtenfunctionaris Komt u er met uw apotheker niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris. Die kiest geen partij en heeft geen oordeel. Hij of zij is onafhankelijk. Alles wat u aan deze persoon vertelt, is vertrouwelijk. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen. En zoekt samen met u naar een oplossing.
 3. Geschillencommissie
  Komt u er met de apotheker niet uit? En is ook de bemiddeling niet geslaagd? Dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Openbare Apotheken. Die doet een uitspraak over uw klacht. Vindt de geschillencommissie uw klacht terecht? Dan krijgt de apotheker advies om herhaling te voorkomen. Heeft u schade opgelopen? Dan kunt u een schadevergoeding vragen. De geschillencommissie besluit of u hier recht op heeft.

Wie zitten er in de geschillencommissie?

De Geschillencommissie Openbare Apotheken is onafhankelijk en valt onder de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).

 • Een voorzitter (jurist);
 • leden namens de Patiëntenfederatie Nederland;
 • leden namens de apothekersorganisatie KNMP.
 • De commissie krijgt hulp van een secretaris.

Hoe werkt de geschillencommissie?

 • Alleen als de bemiddeling niet slaagt, kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de geschillencommissie. Binnen tien werkdagen hoort u of uw zaak wordt behandeld.
 • De geschillencommissie stuurt uw klacht naar de apotheker. Die moet schriftelijk reageren.
 • Het kan zijn dat u en de apotheker worden uitgenodigd voor een gesprek over de klacht.
 • De geschillencommissie doet een schriftelijke uitspraak over uw klacht. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend: iedereen moet zich hieraan houden.
 • De geschillencommissie kan een schadevergoeding tot € 25.000,- toekennen. Dit gebeurt alleen als de schade aantoonbaar is en direct is veroorzaakt door de apotheker.

Kosten

Bemiddeling door de klachtenfunctionaris kost niets. Gaat u naar de geschillencommissie? Daar zijn wel kosten aan verbonden. U vindt de tarieven op www.skge.nl

Zorgvuldig

De Geschillencommissie Openbare Apotheken en de klachtenfunctionaris gaan zorgvuldig met uw privacy om.

Wacht u niet te lang met het indienen van een klacht. Hoe langer het voorval geleden is, hoe lastiger het is om precies te achterhalen wat er is gebeurd.

Adressen

Klachtenfunctionaris en bemiddeling
T 06 22 92 16 49
E [email protected]

Geschillencommissie Openbare Apotheken
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
T 088 02 29 181
E [email protected]
www.skge.nl