Medicijnen in het verkeer

Sommige medicijnen hebben bijwerkingen waardoor u minder goed kunt autorijden. U wordt er bijvoorbeeld suf van of gaat wazig zien. Op de verpakking of in de bijsluiter leest u of u met uw medicijn mag autorijden.

Minder goed rijden met medicijnen

Sommige medicijnen hebben bijwerkingen die de rijvaardigheid beïnvloeden. U bent bijvoorbeeld onhandiger dan anders, reageert langzamer of ziet minder scherp. Het is dan gevaarlijk om aan het verkeer deel te nemen.Als u een medicijn gebruikt dat de rijvaardigheid beïnvloedt, moet u niet alleen oppassen met autorijden. Ook aan werken met gevaarlijke machines, fietsen in druk verkeer en op ladders klimmen zijn risico’s verbonden. Of u helemaal niet mag autorijden of werken met machines, of alleen een tijdje niet, hangt af van het medicijn en uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld welke medicijnen u nog meer slikt.

Medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden

Medicijnen die invloed hebben op de rijvaardigheid zijn bijvoorbeeld:

 • slaapmiddelen en kalmerende middelen
 • sterke pijnstillers
 • medicijnen bij depressie
 • medicijnen bij allergie, hooikoorts en reisziekte
 • medicijnen bij epilepsie
 • medicijnen bij psychische stoornissen
 • medicijnen bij de ziekte van Parkinson
 • medicijnen bij ADHD

Mag ik rijden met mijn medicijnen?

Vraagt u zich af of u wel of niet mag rijden met uw medicijn? Dit kunt u op een van de volgende manieren zien:

 • Er zit een gele sticker op de verpakking met de waarschuwing: ‘Dit geneesmiddel kan het reactievermogen verminderen’.
 • Op het etiket van het medicijndoosje staat dat het medicijn het reactievermogen kan verminderen.
 • In de bijsluiter van het medicijn staat onder het kopje ‘Rijvaardigheid en het gebruik van machines’ of er bijwerkingen zijn die de rijvaardigheid kunnen verminderen.

Wilt u het via internet opzoeken? Dan kunt u op de website Rijveiligmetmedicijnen.nl zien of u veilig kunt rijden met uw medicijn. Of zoek uw medicijn op Apotheek.nl en bekijk de adviezen over rijvaardigheid onder het kopje: ‘Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?’ Twijfelt u of u met uw medicijn mag rijden? Vraag dan altijd uw arts of apotheker om advies. Doe dit ook als u meerdere medicijnen gebruikt die de rijvaardigheid beïnvloeden. Deze kunnen het effect versterken.

Advies rijvaardigheid hangt af van medicijn

Vraag bij een waarschuwing over rijvaardigheid altijd aan uw apotheker wat het advies is. Soms mag u een aantal uren niet rijden, soms mag u helemaal niet rijden. Dit komt doordat het ene medicijn alleen in het begin bijwerkingen veroorzaakt, het andere de hele periode dat u het gebruikt. Er zijn ook medicijnen die nog doorwerken nadat u al gestopt bent. U mag dan niet meteen na het stoppen weer gaan autorijden.

Wat kan uw apotheker voor u doen

U kunt altijd bij uw apotheker terecht voor informatie over medicijnen. Vraag advies als:

 • u vragen heeft over een medicijn;
 • u meer wilt weten over de invloed van uw medicijnen op uw bezigheden;
 • u zich afvraagt of het verantwoord is om auto te rijden met een bepaald medicijn;
 • autorijden voor u onvermijdelijk is en uw arts u een medicijn voorschrijft met een gele sticker of een waarschuwing op het etiket.

In de apotheek kan men voor u nazoeken of er een vergelijkbaar medicijn is dat uw reactievermogen niet vermindert.

Registratie in de apotheek

Als u van beroep chauffeur bent of dagelijks met zware en gevaarlijke machines werkt of om een andere reden uw auto niet kunt missen, is het belangrijk dit in uw apotheek te melden. De apotheker kan dit in de computer vastleggen. De apotheker kan u of uw arts dan adviseren over mogelijke alternatieven als u een medicijn moet gebruiken dat het reactievermogen vermindert.

Beoordeling rijgeschiktheid bij medicijngebruik

Gebruikt u medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden en wilt u wel graag autorijden? Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) beoordeelt of u hiertoe in staat bent. Vul hiervoor eerst een ‘Gezondheidsverklaring’ in met gegevens over uw gezondheid en uw medicijngebruik. Dit kunt u bijvoorbeeld zelf doen wanneer u twijfelt aan uw rijgeschiktheid. Soms vraagt het CBR vanzelf om een Gezondheidsverklaring. Bijvoorbeeld als u rijexamen gaat doen of als u uw rijbewijs wilt vernieuwen en ouder bent dan 75 jaar. Als het CBR vindt dat u lichamelijk en geestelijk in staat bent om auto te rijden, krijgt u een ‘Verklaring van rijgeschiktheid’. Het kan zijn dat een specialist u eerst moet keuren, of dat u een rijtest moet afleggen.

Ziekten die rijvaardigheid beïnvloeden

Er zijn ook ziekten waarmee u niet zomaar mag autorijden. Bijvoorbeeld epilepsie, diabetes, de ziekte van Parkinson en bepaalde psychiatrische aandoeningen. De medicijnen die u gebruikt bij zo’n ziekte hebben vaak ook weer invloed op de rijvaardigheid. Meld in zo’n geval ook uw aandoening bij het CBR.

Strafbaar bij verminderde rijvaardigheid

U bent strafbaar als u een voertuig bestuurt wanneer uw rijvaardigheid is verminderd door een medicijn. Dat geldt voor automobilisten, motorrijders, bromfietsers en fietsers. Als u in dat geval een ongeluk veroorzaakt, bent u aansprakelijk. Ook kan het zijn dat de verzekering de kosten van het ongeluk niet vergoedt. Meer informatie vindt u op de website Rijveiligmetmedicijnen.nl

Adviezen om veilig te rijden

Gebruikt u een medicijn met een gele sticker of een waarschuwing op het etiket? Meestal kunt u dan de eerste tijd beter niet autorijden. Hoe lang dat is, verschilt per medicijn. Vraag daarom uw apotheker om advies. Uw apotheker kan u bijvoorbeeld adviseren uw medicijn voor het slapengaan in te nemen. Soms kunt u dan overdag minder last hebben van een verminderd reactievermogen

Tips voor als u na enige tijd weer gaat autorijden

 • Stap alleen in de auto als u geen last heeft van bijwerkingen.
 • Drink geen alcohol als u gaat rijden, ook niet 1 glaasje. Daar wordt u extra suf van.
 • Neem een passagier mee. Een ander kan beter beoordelen of u met wisselende snelheden rijdt, slingert of geïrriteerd reageert op andere weggebruikers.
 • Ga uitgerust op weg. Neem na elke 2 uur rijden een kwartier pauze.
 • Rijd bij voorkeur niet ’s nachts of bij slecht weer.

Informatie

Apotheek.nl is de website van de Nederlandse apotheken. In de rubriek ‘Medicijnen’ kunt u per medicijn informatie vinden over de mate van beïnvloeding van de rijvaardigheid (bij ‘autorijden’). Ook op de site Rijveiligmetmedicijnen.nl kunt u opzoeken of u veilig kunt rijden met uw medicijn. Twijfelt u of u met uw medicijn mag rijden? Vraag dan altijd uw arts of apotheker om advies. Doe dit ook als u meerdere medicijnen gebruikt die de rijvaardigheid beïnvloeden. Deze kunnen het effect versterken.

Belangrijk

 • Er bestaan medicijnen die het reactievermogen kunnen beïnvloeden. De waarschuwing DIT GENEESMIDDEL KAN HET REACTIEVERMOGEN VERMINDEREN betekent niet alleen: pas op in het verkeer, maar ook: pas op bij het werken met machines en bij bijvoorbeeld fietsen in druk verkeer.
 • Bij medicijnen met deze waarschuwing merkt u zelf misschien niet dat u minder alert reageert.
 • Alcohol versterkt het versuffende effect van medicijnen die het reactievermogen verminderen. Ook als u hier niets van merkt, doordat u gewend bent geraakt aan het medicijn, kunt u door het gebruik van alcohol erg suf worden. Drink daarom liever geen alcohol.
 • Sommige medicijnen werken behoorlijk lang door en kunnen wel 48 uur, of soms zelfs langer dan een week uw reactievermogen verminderen. Op Apotheek.nl en Rijveiligmetmedicijnen.nl kunt u opzoeken na welke tijd u weer mag autorijden met uw medicijn.
 • Rijden onder invloed van medicijnen die het reactievermogen verminderen, is strafbaar, net als rijden onder invloed van alcohol en drugs.

Vraag over uw medicijnen? www.apotheek.nl

Herzien januari 2019.